Контакти


гр. София 1303 ул. "Опълченска" № 46-48
тел.: +359 2 868 8005, факс: +359 2 868 3095
e-mail: office@bigla3.com
Търговски отдел: +359 886 779 889; +359 88 647 8000
Технически отдел: +359 2 868 8005

гр. Варна 9000 ул. "Преслав" № 46
e-mail: bigla_varna@abv.bg
Търговски отдел: +359 886 317 448

ФОРМA ЗА КОНТАКТ


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com