Решение №СО-22-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение №СО-22-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

22.06.2018

още новини


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com