Проекти / Саниране по Национална програма за Енергийна ефективност

"Саниране на жилищна сграда в гр. Бургас" , гр. Бургас

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществувуащи многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В партньорство с Каро Трейдинг ООД.
Адрес на обекта: гр.Бургас, к-с "Славейков", блок 70.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com