Проекти / Саниране по Национална програма за Енергийна ефективност

"Саниране на жилищна сграда в гр. Дупница" , гр. Дупница

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Дупница за обособена позиция: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Дупница, ж.к. Развесена върба, бл. 3, с РЗП: 5770 м2.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com