Сертификати

Удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на Камарата на строителите в България.
Сертификати ISO за работеща Стандартизирана система за управление.

Награди

Награди от конкурси за архитектура и строителство.

Референции

Препоръки за професионално изпълнение на строително-монтажните работи.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com